Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły.

ZSP Ostrożnica

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w naszej szkole powstało 7 grup projektowych:
1. Rozwijające uzdolnienia z języka angielskego - 4 uczniów (1 dziewczynka i 3 chłopców)
2. Rozwijające uzdolnienia z języka angielskego - 4 uczniów (2 dziewczynki i 2 chłopców)
3. Rozwijające uzdolnienia z geografi - 7 uczniów (3 dziewczynki i 4 chłopców)
4. Rozwijające uzdolnienia z matematki - 8 uczniów (5 dziewczynki i 3 chłopców)
5. Przyroda metodą eksperymenu - 7 uczniów (4 dziewczynki i 3 chłopców)
6. zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne - 1 uczennica
7. Rozwijające uzdolnienia z informatyki - uczniów (3 dziewczynki i 3 chłopców)

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.