Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Bula.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774874192

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy
 • Adres: ul. Kościelna 42
  47-280 Ostrożnica
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774874192

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła:

Wejście główne do budynku szkoły usytuowane jest  od  ul. Ogrodowej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony ul. Kościelnej to wejście do szatni. Oba wejścia bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Kościelnej jest wjazd na teren szkoły, na którym można parkować samochody, a także możliwe jest zatrzymanie samochodu przez osoby przywożące uczniów do szkoły.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przedszkole:

Wejście główne do budynku przedszkola usytuowane jest od  ul. Parkowej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony przedszkola, od strony ul. Kościelnej to wejście na taras przedszkolny, to kilka schodów. Oba wejścia bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Od ulicy Kościelnej jest wjazd na teren przedszkola, na którym można parkować samochody, a także możliwe jest zatrzymanie samochodu przez osoby przywożące uczniów do szkoły.

W budynku przedszkola korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. 

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

TUTAJ znajdują się pliki PDF z RAPORTAMI o zapewnieniu dostęności dla szkoły, przedszkola i zespołu.

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn/festyn

Copyright © 2024 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.