Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Z klasą 4 zrobiliśmy ozdoby do czapek - pompony i chwosty. Wykorzystaliśmy wełnę zakupioną w ramach programu. Dzieciom bardzo się to podobało.

chwosty pompony

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu rządowego „Laboratoria przyszłości”. W ramach tego programu zakupiliśmy wiele urządzeń i materiałów, które wykorzystujemy do kształtowania kreatywnego myślenia, nabywania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, np. gotowania, szycia, obróbki różnych materiałów oraz rozwijające zdolności manualne. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wykorzystując zakupione pomoce, a także na pozostałych zajęciach edukacyjnych.

Copyright © 2023 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.