Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły.

ZSP Ostrożnica

Drodzy Rodzice,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określono w nim zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela (drogą dziennika elektronicznego lub za pomocą ustalonego loginu oraz hasła dostarczonego Państwu). W przypadku przedszkola nauczyciele poinformują o dostępnych materiałach dydaktycznych. Ponadto platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy do wykorzystania znajdujących się tam propozycji zadań. W najbliższym czasie z nauczycielami ustalony zostanie sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce. Organizując kształcenie na odległość będziemy pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, jak również ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, także sytuację rodzinną. Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Wszyscy się uczymy żyć i funkcjonować w tej nowej i trudnej rzeczywistości. Zostańcie w domu.
Do zobaczenia – dyrektor szkoły wraz z nauczycielami.

Na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

ukazały się lekcje do realizacji przez dzieci w czasie zawiszenia zajęć. Informacje na ten temat zostały do wszystkich rodziców przesłana przez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami..

 

W związku z komunikatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy informuje, w dniach 13 i 14 marca br. (czwartek i piątek) odbędą się w szkole i przedszkolu zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci, którym nie będzie zagwarantowana opieka w domu. W tym okresie nie będzie także obiadów.
Natomiast w dniach 16-25 marca 2020 r. zajęcia w SZKOLE I PRZEDSZKOLU ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach)
https://www.gov.pl/web/edukacja

Wszelkie nowe informacje będą zamieszczne na naszej stronie i w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat unijnego Programu dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.

Wystarczy klinąć TUTAJ.

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.