Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły.

ZSP Ostrożnica

Informujemy, że do dn. 26.04.2020 r. zostało przedłuzone zdlane nauczanie.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.

Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określono w nim zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela (drogą dziennika elektronicznego lub za pomocą ustalonego loginu oraz hasła dostarczonego Państwu). W przypadku przedszkola nauczyciele poinformują o dostępnych materiałach dydaktycznych. Ponadto platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy do wykorzystania znajdujących się tam propozycji zadań. W najbliższym czasie z nauczycielami ustalony zostanie sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce. Organizując kształcenie na odległość będziemy pamiętać o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, jak również ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, także sytuację rodzinną. Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Wszyscy się uczymy żyć i funkcjonować w tej nowej i trudnej rzeczywistości. Zostańcie w domu.
Do zobaczenia – dyrektor szkoły wraz z nauczycielami.

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.