Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły.

ZSP Ostrożnica

Po spotkaniu dzieci z okazji „Dnia Pluszowego Misia” odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pod hasłem „Mikołajek w naszej szkole”. W ramach tego projektu powstała książka. Projekt miał za zadanie wykorzystanie księgozbioru biblioteki szkolnej i realizowany był w każdym w oddziale Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy, w roku szk. 2016/2017, jako zadanie wynikające z przystąpienia szkoły do projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie klas I-VI w październiku 2016 r. zapoznawali się z przygodami Mikołajka czytając książki na różnych zajęciach edukacyjnych. Były to m.in.:
„Pierwsze przygody Mikołajka”,
„Szkolne przygody Mikołajka”,
„Nowe przygody Mikołajka”,
„Najnowsze przygody Mikołajka”,
„Nieznane przygody Mikołajka”, autorstwa R. Goscinny i J.J. Sempé .
Następnie uczniowie klasy IV, V i VI wymyślili i napisali dalsze przygody Mikołajka, który zagościł w naszej miejscowości. Po opracowaniu opowiadań powstały do nich ilustracje wykonane przez uczniów klasy I, II i III. Całość przedsięwzięcia była koordynowana przez nauczyciela biblioteki przy udziale wychowawców klas. Na podsumowaniu uczniowie mogli zobaczyć efekt swojej pracy, tj. wydrukowaną książkę z tekstami i ilustracjami uczniów. Książka jest dostępna w kilku egzemplarzach w naszej bibliotece.

img 20161125 100749

 

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego została przygotowana gazetka upamiętniająca wybitnego pisarza i noblistę, a także przygotowano wystawę jego książek dostępnych w naszej bibliotece.

IMG 20161118 075052

W związku zudzieleniem dotacji Szkole Podstawowej w Ostrożnicy na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła przystępuje do zrealizowania następujących zadań:

1. Zebranie uwag i propozycji uczniów i nauczycieli w sprawie zakupu książek
2. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek
3. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną - konsultacje planowanych zakupów książek
4. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo - przekazanie do PBW w Opolu informacji elektronicznej, min. na 1 tydzień przed realizacją
5. Zorganizowanie wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli "Boże Narodzenie w literaturze". Upamiętnienie H. Sienikiewicza w obchodzonym Roku Sienkiewiczowskim
6. Uwzględnienie tematyki czytania na rozwój dzieci podczas organizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami
7. Zorganizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru szkolnego w każdym oddziale pod hasłem: „Mikołajek w Ostrożnicy” - na godz. wychowawczych, lub innych zajęciach zapoznanie wszystkich uczniów z przygodami Mikołajka. Następnie kl. IV-VI przygotują opowiadanie, w którym wymyślą dalsze przygody związane z jego pobytem w naszej szkole. Teksty opowiadań posłużą uczniom kl. I-III do stworzenia ilustracji książkowych. W efekcie powstanie książka złożona z tekstów i ilustracji uczniów naszej szkoły. Podsumowanie projektu i zaprezentowanie wyników pracy uczniów.
8. Umożliwienie wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich
9. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek (dotyczy publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności)
10. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu

 Współpracujące biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

10 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie z całej Polski czytali książki w wybranych miejscach. Uczniowie, którzy nie wyjechali na zieloną szkołę zgromadzili się w szkolnej bibliotece, aby wspólnie czytać wybraną przez siebie książkę. Akcja została przyjęta przez uczniów z dużym zadowoleniem, bo każdy z zainteresowaniem czytał w ciszy, a następnie uczniowie wykonywali ilustracje do fragmentów książek, które przeczytali.

DSC 7850 DSC 7851

Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali wiersze znanych polskich poetów J. Brzechwy i J. Tuwima dzieciom w naszym przedszkolu. Program wcześniej był prezentowany w ramach obchodów Dnia Biblioteki Szkolnej, o czym można przeczytać TUTAJ. Wiersze wymienionych autorów trafiają tematyką do wszystkich dzieci, stąd pomysł przedstawienia programu przedszkolakom. Dzieci przedszkolne uważnie słuchały i oglądały, nagradzając uczniów brawami.

dsc 7707

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.