W związku zudzieleniem dotacji Szkole Podstawowej w Ostrożnicy na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła przystępuje do zrealizowania następujących zadań:

1. Zebranie uwag i propozycji uczniów i nauczycieli w sprawie zakupu książek
2. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek
3. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną - konsultacje planowanych zakupów książek
4. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo - przekazanie do PBW w Opolu informacji elektronicznej, min. na 1 tydzień przed realizacją
5. Zorganizowanie wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli "Boże Narodzenie w literaturze". Upamiętnienie H. Sienikiewicza w obchodzonym Roku Sienkiewiczowskim
6. Uwzględnienie tematyki czytania na rozwój dzieci podczas organizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami
7. Zorganizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru szkolnego w każdym oddziale pod hasłem: „Mikołajek w Ostrożnicy” - na godz. wychowawczych, lub innych zajęciach zapoznanie wszystkich uczniów z przygodami Mikołajka. Następnie kl. IV-VI przygotują opowiadanie, w którym wymyślą dalsze przygody związane z jego pobytem w naszej szkole. Teksty opowiadań posłużą uczniom kl. I-III do stworzenia ilustracji książkowych. W efekcie powstanie książka złożona z tekstów i ilustracji uczniów naszej szkoły. Podsumowanie projektu i zaprezentowanie wyników pracy uczniów.
8. Umożliwienie wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich
9. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek (dotyczy publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności)
10. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu

 Współpracujące biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu