Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły.

ZSP Ostrożnica

W związku zudzieleniem dotacji Szkole Podstawowej w Ostrożnicy na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła przystępuje do zrealizowania następujących zadań:

1. Zebranie uwag i propozycji uczniów i nauczycieli w sprawie zakupu książek
2. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek
3. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną - konsultacje planowanych zakupów książek
4. Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo - przekazanie do PBW w Opolu informacji elektronicznej, min. na 1 tydzień przed realizacją
5. Zorganizowanie wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli "Boże Narodzenie w literaturze". Upamiętnienie H. Sienikiewicza w obchodzonym Roku Sienkiewiczowskim
6. Uwzględnienie tematyki czytania na rozwój dzieci podczas organizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami
7. Zorganizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru szkolnego w każdym oddziale pod hasłem: „Mikołajek w Ostrożnicy” - na godz. wychowawczych, lub innych zajęciach zapoznanie wszystkich uczniów z przygodami Mikołajka. Następnie kl. IV-VI przygotują opowiadanie, w którym wymyślą dalsze przygody związane z jego pobytem w naszej szkole. Teksty opowiadań posłużą uczniom kl. I-III do stworzenia ilustracji książkowych. W efekcie powstanie książka złożona z tekstów i ilustracji uczniów naszej szkoły. Podsumowanie projektu i zaprezentowanie wyników pracy uczniów.
8. Umożliwienie wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich
9. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek (dotyczy publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności)
10. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu

 Współpracujące biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia/babcia

Copyright © 2022 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.