Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas na edukację

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Mimo, że trwa zdane nauczanie, nasza szkoła wzbogaciła się o nowe ławki i krzesła w trzech klasach oraz w krzesła i blaty w sali komputerowej. Ławki i krzesła mogliśmy zakupić dzięki mieszkańcom i Radzie Sołeckiej naszej miejscowości, którzy przeznaczyli na ten cel 8 000 zł. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali głos na to zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Za blaty natomiast, dziękujemy naszej Radzie Rodziców, która przeznaczyła na ten cel fundusze. Drodzy uczniowie, nowe wyposażenie czeka już na Wasz powrót do szkoły.

lawki1 lawki2 lawki

blaty

herb

Gmina Pawlowiczki arms

bip

Ostatnio dodane zdjęcia

/wosp/wosp/wosp/wosp/wosp/wosp/wosp/wosp

Copyright © 2023 ZSP Ostrożnica Rights Reserved.